[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Certificat d'efici\u00e8ncia energ\u00e8tica (CEE) <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p>El certificat d'efici&egrave;ncia energ&egrave;tica &eacute;s obligatori per vendre o llogar immobles, &eacute;s un sistema semblant a el dels electrodom&egrave;stics de set escales, tenint una validesa de 10 anys, i ho ha d'aportar el propietari que, gaireb&eacute; sempre, el tramita quan t&eacute; venut l'immoble .<\/p>\r\n<p>No disposar d'aquest certificat, regulat per la Llei 8\/2013, de 26 de juny, de rehabilitaci&oacute;, regeneraci&oacute; i renovaci&oacute; urbanes, pot derivar en multes de car&agrave;cter lleu que van dels 300 als 600 &euro; per no disposar d'aquest document, fins als 6.000 &euro; per a les m&eacute;s greus.<\/p>\r\n<p>L'esmentada Llei tipifica les sancions de la forma seg&uuml;ent:<\/p>\r\n<ol>\r\n<li>Les infraccions lleus, amb multa de 300 a 600 euros.<\/li>\r\n<li>Les infraccions greus, amb multa de 601 a 1.000 euros.<\/li>\r\n<li>Les infraccions molt greus, amb multa de 1.001 a 6.000 euros.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n<p><strong>Oferta promocional:<\/strong><\/p>\r\n<p>Sent obligatori per a tots els immobles, que es posin a la venda o lloguer, des Anase emetem el certificat gratis per la confian&ccedil;a que els nostres clients dipositen en la venda i lloguer dels seus immobles (consultar condicions).<\/p>\r\n<p><strong>SOL&middot;LICITI PRESSUPOST SENSE COMPROM&Iacute;S EN <span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0000ff; text-decoration: underline;\">anase@anase.es<\/span><\/span>, O TRUCANT A L'TEL&Egrave;FON 933.216.509<\/strong><\/p>","limit":-1,"order":101}]

Certificat d'eficiència energètica (CEE)

El certificat d'eficiència energètica és obligatori per vendre o llogar immobles, és un sistema semblant a el dels electrodomèstics de set escales, tenint una validesa de 10 anys, i ho ha d'aportar el propietari que, gairebé sempre, el tramita quan té venut l'immoble .

No disposar d'aquest certificat, regulat per la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, pot derivar en multes de caràcter lleu que van dels 300 als 600 € per no disposar d'aquest document, fins als 6.000 € per a les més greus.

L'esmentada Llei tipifica les sancions de la forma següent:

  1. Les infraccions lleus, amb multa de 300 a 600 euros.
  2. Les infraccions greus, amb multa de 601 a 1.000 euros.
  3. Les infraccions molt greus, amb multa de 1.001 a 6.000 euros.

Oferta promocional:

Sent obligatori per a tots els immobles, que es posin a la venda o lloguer, des Anase emetem el certificat gratis per la confiança que els nostres clients dipositen en la venda i lloguer dels seus immobles (consultar condicions).

SOL·LICITI PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS EN anase@anase.es, O TRUCANT A L'TELÈFON 933.216.509


Cargando datos. Un momento, por favor...